Sprachwahl:

Deutschmann - Füssel - Kockel - Zschornack

W lěće 1868 słušeše domske, kotrež so wot Dučmanecow wotdźěli, wěstemu Füsselej, kotryž bě zmandźeleny z Marju Herbrichec z Miłoćic. Jan Kokla, słužowny we Wudworju, bě wot 1906 zapisany wobsedźer tykowaneho domčka.

Chěžka je z prěnjeje połojcy 19. lětstotka. Tykowane twarjenje z móličkim dwórčkom postaja napohlad wsy. Zahroda před swislemi słuša Šimanecom.

Jurij Čornak kupi 1960 wot Zöllnerec žiwnosć. Swójba z třomi dźěćimi tam nětko bydleše. Wšitcy mějachu městno a zbožowne dźěćatstwo.

Čornakec nan chodźeše do Wěteńcy na dźěło. W nowym chlěwje prodrustwa picowaše rancy z prosatami, mandźelska abo druhdy tež dźěći jemu při tym pomhachu.

Dźowka Marja natwari sej nowy dom na Čornakec łuce při Jaworje. Tak bě poslednje lěta w bliskosći staršeju.

Jurij Čornak bydleše po smjerći swojeje žony sam w domčku hač do swojeje smjerće w lěće 2000.

Z toho časa njeje tykowany domčk hižo wobydleny, předleži dowolnosć za wottorhanje.

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.