Wuběr rěčow:

Kućankec - Kralec - Rychtarjec - Juršec

Wobsedźer 25,5 ha wulkeho kubła bě 1840 Pětr Kućank. Wón bě 1827 kubło wot Jakuba Wornača kupił, tak pisa Jan Měškank. W prěnich wólbach wuzwolichu do gmejnskeje rady Kućanka za starostu a Pětranca za předstejićela. 1855 natwari sej Kućank nowy wuměnk na swojim dworje. 1851 bě Mikławš Kral předstejićel Miłoćic. Jeho wnuk Jan tam hač do swojeje smjerće 1943 hospodarješe.
Rychtarjec Jan a pozdźišo jeho mandźelska Hana na kuble dźěłaštaj.
W lěće 1947 wobzamkny gmejna Miłoćicy za Rychtarjec swójbu na tutym kuble wuměnk wutwarić.  
Čěkańcy zaćahnychu pola Rychtarjec ćety: swójba Weigtec, Bindermann, Rösner a wěsće tež druzy.

Pozdźišo přetwari prodrustwo hródź na bydlenja za štyri swójby. Tam bydlachu swójby Löscher, Vogt, Retzela a Kraft. Stare domske, na lěwej stronje dwora stejace zwottorhachu. 

Marja Čórlichec-Juršowa zdźědźi Kralec kubło wot swojeje wowki Hany Čórlichoweje rodź. Kralec w Miłoćicach, hižo jako młoda holca 1949. 

Po přewróće Juršecy wobě twarjeni wobšěrnje wobnowichu. Wutwarichu za sebje rjane bydlenje a jedne za wotnajenje. Pola nich na dworje su wjesne dźěći přewšo rady, wšako maja Juršec najrjeńše hrajkanišćo we wsy!

 

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.