Wuběr rěčow:

Koklic - Jaworkec

Pětr Kokla wobsedźeše 1840 na ležownosći 2 a twarjenja a dwór, jemu słušeše kubło we wulkosći 25,5 ha. W lisćinje k posudźowanju rumnosćow za bydlenje a hospodarjenje wsy Miłoćicy z lěta 1840 je wopisana wulkosć Koklic statoka čo. 19. To bě zakład za wobličenje dawkow.

Hižo 1842 přewza kubło Jakub Dučman, potom susod Michał Jawork. Wón da 1869  twarjenja wotnosyć. Jaworkec kubło měješe po nowym přirjadowanju domowych čisłow po 1875 dwójne čisło 2/3.

Na karće z lěta 1850 je połoženje dworow zarysowane, pozdźiše změny su čerwjene zarysowane. Čisła do 1875 běchu:

1 Scholze, J.              

2 Petrenz, M.

3 Schuster (Kuschel)

4 Deutschmann

5 Lehmann

6 Ritscher

7 Schulze

8 Waurick, M.

9 Biarsch, N.

10 Glausch

11 Delenk,

12 Gemeinde

13 Brühl/Heidan

14 Mitke, J.

15 Jurentz, M.

16 Liebsch, M.

17 Biarsch, J.

18 Kutschank, P.

19 Kockel, P.

20 Jaurick, P.

21 Just, J.

22 Waurick

23 Waurick

24 Zschoch

25 Zschoch, Kathar.

26 Scholze, N.

27 Just, J. (Neubau)

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.