Wuběr rěčow:

Pětrancec - Klarec

Zdeněk Boháč z Prahi je zwěsćił, zo so hižo w lěće 1576 Lukaš Pětranc w Miłoćicach naspomni. Dlěje hač 400 lět wosta kubło w rukach tuteje swójby a mjeno po muskej liniji dale nošeše. Dóniž 2005 poslednja z tutym mjenom - Marja Pětrancowa - na prawdu božu njewoteńdźe.

Wobsedźer dwora w lěće 1840 bě Michał Pětranc. Kubło měješe tehdy 24,5 ha. Jakub Pětranc da stare twarjenja, kotrež stejachu bliže do wsy, wokoło 1869 wotnosyć a nowe natwarić. Třistronski dwór wobsteji z hródźe, bróžnje a domskeho. Jurij Pětranc, wnuk Jakuba, wróći so 1947 z wójnskeje jatby. Wón da domske wobmjetać. Na kuble plahowaše swinje, kruwy a drobny skót. W zadnim dźělu domskeho bydleše swójba Zahn.

Srjedź pjećdźesatych lět kupi sej Jurij awto typa Opel P4, to bě za wjes tehdy mała sensacija.

1961 přistupi prodrustwu typa III. Po natwarje kombinata steješe hródź prózdna. Pětrancec mandźelskaj namakaštaj dźěło w prodrustwje, mać w kuchni na Pjechec dworje.

Křiž před dworom bu 1989 wobnowjeny.

W lětach po přewróće da Marja Pětrancowa domske wobnowić (fasadu a třěchu), bróžeń překryć a hródźe wobmjetać.

2004 přewza jeje wnuk Tomaš Klar domske a hródźe. Wón přetwari domske nutřka a zasadźi nowe wokna. Jako třěchikryjerja widźiš jeho husćišo tež na wjesnych třěchach.

Bróžeń přeńdźe do wobsydstwa dźowki Marje Hrjehorjoweje. Hubert wužiwa ju za swoje ratarske mašiny, kotrež běchu trěbne, zo mohł za konje trawu syc, syno dźěłać abo hnój a słomu wozyć.

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.